Typy palet a RTI

Řídicí věž pro palety a systém EPAL

Paletová kontrolní věž se řídí seznamem EPAL a potvrzuje, že odpovídá specifikacím vedeným u EPAL. 

PCT shromažďuje, třídí a oceňuje při sběru všechny typy palet (vzorový třídicí seznam) a další opakovaně použitelné přepravní položky (RTI) a připisuje jejich hodnotu na váš zůstatek e-Credits. 

Při doručování používáme následující seznam přepravců nákladu od společnosti EPAL international. 

U držitelů licence EPAL (skladů) se pravidelně kontroluje kvalita a hodnotí se jejich výkonnost. Kromě těchto kontrol prováděných společností EPAL využívá společnost PCT také své vlastní kontrolory kvality, kteří mohou být přítomni v depech i při svozu a rozvozu za účelem kontroly a ve výjimečných případech reklamace. 


EPAL Europallet

Délka:
800 mm
Šířka:
1200 mm
Výška:
144 mm
Maximální zatížení:
1 500 kg

EPAL 2-paleta

Délka:
1200 mm
Šířka:
1 000 mm
Výška:
162 mm
Maximální zatížení:
1 250 kg

EPAL 3 paleta

Délka:
1 000 mm
Šířka:
1 200 mm
Výška:
144 mm
Maximální zatížení:
1 500 kg

Ohradní box EPAL

Délka:
800 mm
Šířka:
1 200 mm
Výška:
970 mm
Maximální zatížení:
1.500

EPAL 6 Půlpaleta

Délka:
800 mm
Šířka:
600 mm
Výška:
144 mm
Maximální zatížení:
750 kg

EPAL 7 poloviční paleta

Délka:
800 mm
Šířka:
600 mm
Výška:
1463 mm
Maximální zatížení:
500 kg

Paleta EPAL CP1

Délka:
1 000 mm
Šířka:
1 200 mm
Výška:
138 mm
Maximální zatížení:
NEUPLATŇUJE SE

Paleta EPAL CP2

Délka:
800 mm
Šířka:
1 200 mm
Výška:
138 mm
Maximální zatížení:
NEUPLATŇUJE SE

Paleta EPAL CP3

Délka:
1 140 mm
Šířka:
1 140 mm
Výška:
138 mm
Maximální zatížení:
NEUPLATŇUJE SE

Paleta EPAL CP4

Délka:
1 100 mm
Šířka:
1 300 mm
Výška:
138 mm
Maximální zatížení:
NEUPLATŇUJE SE

EPAL CP5 Paleta

Délka:
760 mm
Šířka:
1 140 mm
Výška:
156
Maximální zatížení:
NEUPLATŇUJE SE

Paleta EPAL CP6

Délka:
1 200 mm
Šířka:
1 000 mm
Výška:
156 mm
Maximální zatížení:
NEUPLATŇUJE SE

Paleta EPAL CP7

Délka:
1 300 mm
Šířka:
1 100 mm
Výška:
156 mm
Maximální zatížení:
NEUPLATŇUJE SE

Paleta EPAL CP8

Délka:
1 140 mm
Šířka:
1 140 mm
Výška:
156 mm
Maximální zatížení:
NEUPLATŇUJE SE

Paleta EPAL CP9

Délka:
1 140 mm
Šířka:
1 140 mm
Výška:
156 mm
Maximální zatížení:
NEUPLATŇUJE SE