Světový fond na ochranu přírody

Vracíme zemi les

Společnost Pallet Control Tower je obchodním podporovatelem Světového fondu na ochranu přírody (WWF). A vy také, pokud používáte PCT online.  

S naší podporou vrací WWF lesy zpět na zem. Les je víc než jen součet stromů. Les je vyvážený ekosystém stromů, rostlin a zvířat. I pro nás lidi je les životně důležitý. Poskytuje nám potravu, stará se o vodní bilanci a je důležitým partnerem v boji proti změně klimatu. 

Lesy jsou nesmírně důležité, přesto o ně přicházíme alarmujícím tempem. Společně s WWF vracíme lesy zpět na zem. Tímto způsobem pozitivně přispíváme k ochraně klimatu a biologické rozmanitosti. 

Za každých 10 000 e-kreditů na vašem účtu zasadíme společně s WWF jeden strom. První strom zasadíme ve vaší firmě 😉Předcházejte namáhání palet! Pallet Control Tower je evropský standard a platforma pro Collection & Delivery by Matching pro europalety a jinak VPP. Usnadňujeme otevřený pooling od A do Z. A děláme paletovou logistiku opět zvládnutelnou.