Aktuální

Svět Pallet Control Tower

Nová evropská směrnice PPWD podporuje opětovné použití, recyklaci a opravy obalových materiálů, jako jsou například palety.

Novinky o opakovaně použitelných obalech: 10 otázek pro Barta Meijnena ›

Dobrá správa palet díky PCT Online a e-Credit

Obrat v naší paletové logistice pomocí PCT Online: ›

Pevná přeprava zboží díky europaletě EPAL

Optimalizace správy palet pomocí PCT Online: příběh Johna, manažera dodavatelského řetězce ve velkém maloobchodním řetězci. ›

Díky nepřetržité online platformě PCT již žádný stres při manipulaci s paletami a optimalizace správy palet.

Efektivní a udržitelná správa palet díky PCT Online: příběh Adrienne, manažerky logistiky u výrobce komodit. ›

Opětovné použití, recyklace, opravy pro obalový průmysl

Akční plán EU pro oběhové hospodářství: přeměna odpadu pomocí europalet ›

Proč je "e-kredit" osvobozený od DPH ústředním bodem a kotvou PCT Online. ›