Aktuální
|
29/11/2023
Opětovné použití, recyklace, opravy pro obalový průmysl

Akční plán EU pro oběhové hospodářství: přeměna odpadu pomocí europalet

Úvod

Akční plán Evropské unie pro oběhové hospodářství ("Green Deal") je důležitým krokem směrem k udržitelnější budoucnosti účinněji využívající zdroje. Jádrem této iniciativy je zásada "opravit, znovu použít, recyklovat", jehož cílem je snížit množství odpadu a minimalizovat dopad naší spotřeby na životní prostředí. Jedna z nejzajímavějších diskusí se v této souvislosti točí kolem vícenásobného použití europalet a legislativy, která je s tím spojena.

Tento blogový příspěvek se zabývá úlohou europalet v rámci oběhového hospodářství a vývojem legislativního rámce pro opětovné použití palet. Zdůrazňuje také význam kvality palet pro jejich úspěšné opětovné použití, zejména v případě europalet.

Porozumění akčnímu plánu oběhového hospodářství

Akční plán EU pro oběhové hospodářství, který byl zahájen v roce 2020, je komplexní strategie zaměřená na změnu způsobu výroby, spotřeby a likvidace zboží. Jeho cílem je oddělit hospodářský růst od spotřeby zdrojů, snížit množství odpadu a podpořit udržitelnost. Základními kameny tohoto plánu jsou oprava, opětovné použití a recyklace a jeho aplikace na europalety ukazuje, jak moc EU podporuje oběhové hospodářství.

 1. Oprava: První písmeno "R" podporuje opravu výrobků a materiálů namísto jejich vyhazování. V kontextu Europalet to znamená prodloužení životnosti těchto dřevěných palet prostřednictvím údržby a renovace.
 2. Opakované použití: Opakované použití výrobků je druhým "R" a dokonale zapadá do koncepce europalet. Tyto standardizované dřevěné palety jsou určeny k opakovanému použití, což snižuje potřebu jejich neustálé výměny. Každoročně se opakovaně použijí přibližně 2 miliony palet, ať už po opravě, nebo bez ní. Jedna paleta může být použita 5 až 10krát.
 3. Recyklujte: Recyklace klade důraz na zodpovědnou likvidaci výrobků na konci jejich životního cyklu a zajišťuje jejich přeměnu na nové materiály nebo výrobky. V případě Europalet může recyklace dřevěných palet přispět k ještě větší udržitelnosti (např. palivo pro elektrárny na biomasu) v rámci oběhového hospodářství.

Závazek EU vůči europaletám

Europalety, známé také jako EUR palety, jsou běžnou součástí logistiky a dodavatelských řetězců v celé Evropě. Tyto standardizované dřevěné palety o rozměrech 1200 x 800 mm jsou odolné, robustní a víceúčelové. Europalety hrají důležitou roli v oběhovém hospodářství díky své možnosti opakovaného použití a recyklace.

EU uznala potenciál europalet při prosazování zásad akčního plánu pro oběhové hospodářství. V souladu s cíli plánu bylo vypracováno několik právních předpisů na podporu opětovného použití těchto palet. Mezi nejvýznamnější patří:

 1. Systém výměny europalet: EU podpořila rozvoj výměnného systému pro europalety. Tento systém umožňuje společnostem vracet použité palety do místa původu, čímž se v odvětví logistiky podporuje myšlenka opětovného použití. Rovněž minimalizuje potřebu neustálé výroby palet, čímž šetří zdroje. Systém Pallet Control Tower Online jde ještě o krok dále díky "virtuální výměně" díky vlastnímu vyvinutému systému e-Credit.
 2. Normy kvality: EU zavedla normy kvality pro europalety, aby zajistila jejich udržitelnost. Tyto normy pomáhají udržovat kvalitu palet a prodlužovat jejich životnost, čímž podporují aspekt "opětovného použití" oběhového hospodářství. Systém certifikace EPAL je výsledkem této normy.
 3. Předpisy pro balení a palety: předpisy EU o obalech a paletách vyžadují, aby společnosti optimalizovaly používání palet a obalových materiálů. To snižuje množství odpadu a zajišťuje maximální využití europalet.

Debata o povinném opětovném použití

Probíhají diskuse o zavedení povinného opakovaného použití palet, jako jsou například europalety. A tím skoncovat s jednorázovými paletami. Jedná se o důležitou otázku v rámci oběhového hospodářství. Zavedení povinného opakovaného použití by mělo několik pozitivních účinků:

 1. Menší spotřeba zdrojů: Povinné opakované použití by minimalizovalo výrobu nových palet, čímž by se ušetřily cenné zdroje, jako je dřevo, a snížil dopad výroby na životní prostředí. Jednorázové palety by měly být zakázány.
 2. Úspora nákladů: Společnosti, které potřebují palety, mohou ušetřit náklady na jejich pořízení, pokud budou opakovaně používat palety Europallet. To by mělo být pro společnosti hlavní finanční pobídkou k tomu, aby opětovné použití přijaly jako standardní praxi.
 3. Snížení množství odpadu: Zavedení povinného opakovaného použití může výrazně snížit množství odpadu z palet a související náklady na jejich likvidaci.

Důležitost kvality palet

Pro splnění cílů akčního plánu EU pro oběhové hospodářství a případné legislativy pro povinné opětovné použití je kvalita europalet nesmírně důležitá. Europalety mají standardy kvality, jsou vyrobeny tak, aby vydržely, takže je lze použít opakovaně. Stejně jako europalety EPAL s povinnými standardy kvality.

Mezi faktory, které přispívají ke kvalitě europalet, patří:

 1. Typ dřeva: vysoce kvalitní europalety se obvykle vyrábějí z tvrdého dřeva, například ze středoevropského smrku, které je trvanlivější a odolnější než měkké dřevo.
 2. Přesnost rozměrů: europalety musí splňovat standardní rozměry, aby byly kompatibilní s logistickými systémy a automatizovanými manipulačními zařízeními. Automatizované sklady tuto přesnost rozměrů vyžadují stále častěji.
 3. Ošetření a údržba: Pro prodloužení životnosti europalet je zásadní správné zacházení, například tepelné ošetření (ISPM 15), a pravidelná údržba, včetně kontroly a oprav.
 4. Nosnost: europalety musí mít certifikovanou nosnost, aby odolaly požadavkům různých průmyslových odvětví a dodavatelských řetězců.
 5. Označování a sledovatelnost: Palety by měly být jasně označeny a sledovatelné, aby se usnadnil systém výměny a dodržování norem kvality. Takovým systémem může být PCT Online.

Úloha společností

Podniky hrají zásadní roli při podpoře akčního plánu EU pro oběhové hospodářství a případných právních předpisů o recyklaci. Zde je několik způsobů, jak mohou přispět:

 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek: Při nákupu palet dávejte přednost paletám Europallet, které splňují normy kvality EU. Tím zajistíte, že váš dodavatelský řetězec bude těžit z udržitelných palet určených k opakovanému použití. Více informací naleznete na webových stránkách EPAL a/nebo PCT Online.
 2. Údržba: Zavedením postupů údržby prodloužíte životnost svých europalet a snížíte potřebu jejich výměny. K tomuto účelu jsou vybaveny sklady EPAL.
 3. Účast na výměnném systému: Připojte se k výměnnému systému Europalet a usnadněte si opakované použití (sběr, dodávka a párování) palet v rámci svého dodavatelského řetězce. Používáním online platformy PCT budete tento požadavek dodržovat.

Závěr

Akční plán EU pro oběhové hospodářství je transformační iniciativa zaměřená na opravy, opětovné použití a recyklace snížit množství odpadu a podpořit udržitelnost. V tomto rámci hrají europalety zásadní roli jako symbol principů oběhového hospodářství. Legislativní opatření a diskuse o povinném opětovném použití palet zdůrazňují závazek EU k dosažení těchto cílů.

Společnosti by si měly uvědomit důležitost kvality europalet pro zajištění jejich dlouhodobého používání a zvážit ekologické přínosy přijetí opakovaného použití jako standardní praxe. Rovněž z hlediska efektivity nákladů. Podporou těchto iniciativ a informovaným rozhodováním o paletách můžeme společně přispět k udržitelnější a zdrojově efektivnější budoucnosti, a to jednoduchým způsobem.