Actueel
|
29/11/2023
Re-use, recycle, repair voor de verpakkingsindustrie

Het EU-actieplan voor een circulaire economie: afval transformeren met behulp van europallets

Inleiding

Het Actieplan Circulaire Economie (‘Green Deal’) van de Europese Unie is een belangrijke stap op weg naar een duurzamere toekomst waarin efficiënter met hulpbronnen wordt omgegaan. De kern van dit initiatief is het principe “repair, re-use, recycle“, dat gericht is op het verminderen van afval en het minimaliseren van de milieu-impact van onze consumptie. Een van de meest interessante discussies in deze context draait om het meervoudig gebruik van Europallets en de wetgeving eromheen.

Deze blogpost verkent de rol van Europallets binnen de circulaire economie en het zich ontwikkelende wetgevende kader voor hergebruik van pallets. Het benadrukt ook het belang van palletkwaliteit voor succesvol hergebruik, vooral in het geval van Europallets.

Inzicht in het actieplan voor de circulaire economie

Het EU-actieplan voor de circulaire economie, gelanceerd in 2020, is een uitgebreide strategie gericht op het transformeren van de manier waarop we goederen produceren, consumeren en weggooien. Het is erop gericht economische groei los te koppelen van het verbruik van hulpbronnen, afval te verminderen en duurzaamheid te bevorderen. Repair, re-use en recycle zijn de hoekstenen van dit plan en de toepassing ervan op Europallets laat zien hoe scherp de EU is aan het bevorderen van een circulaire economie.

 1. Repareren: De eerste ‘R’ stimuleert het repareren van producten en materialen in plaats van ze weg te gooien. In de context van Europallets betekent dit het verlengen van de levensduur van deze houten pallets door onderhoud en renovatie.
 2. Re-use: Hergebruik van producten is de tweede ‘R’ en sluit perfect aan bij het concept van Europallets. Deze gestandaardiseerde houten pallets zijn ontworpen om herhaaldelijk te worden gebruikt, waardoor de behoefte aan voortdurende vervanging afneemt. Elk jaar worden ca. 2 miljoen pallets opnieuw gebruikt, al dan niet na te zijn gerepareerd. Een pallet kan 5 tot 10 keer gebruikt worden.
 3. Recyclen: Tot slot legt recycling de nadruk op de verantwoorde verwijdering van producten aan het einde van hun levenscyclus, waarbij ervoor wordt gezorgd dat ze worden omgezet in nieuwe materialen of producten. In het geval van Europallets kan het recyclen van houten pallets bijdragen aan nog meer duurzaamheid (bijv. brandstof voor biomassacentrales) binnen de circulaire economie.

De inzet van de EU voor Europallets

Europallets, ook bekend als EUR-pallets, zijn een veelgebruikt item in logistieke en supply chain activiteiten in heel Europa. Deze gestandaardiseerde houten pallets van 1200 x 800 mm zijn duurzaam, robuust en geschikt voor meerdere doeleinden. Europallets spelen een belangrijke rol in de circulaire economie vanwege hun herbruikbaarheid en recyclebaarheid.

De EU heeft het potentieel van Europallets erkend voor het bevorderen van de principes van het Actieplan Circulaire Economie. In lijn met de doelstellingen van het plan zijn er verschillende wetgevingen ontwikkeld om het hergebruik van deze pallets aan te moedigen. De meest in het oog springende regelingen zijn:

 1. Europallet uitwisselingssysteem: De EU heeft de ontwikkeling van een omruilsysteem voor Europallets ondersteund. Met dit systeem kunnen bedrijven gebruikte pallets terugbrengen naar het punt van herkomst, wat een mentaliteit van hergebruik binnen de logistieke sector bevordert. Het minimaliseert ook de noodzaak voor een constante palletproductie en spaart zo hulpbronnen. Pallet Control Tower Online gaat nog een stap verder door ‘virtueel ruilen’ dankzij het in eigen huis ontwikkelde e-Credit systeem.
 2. Kwaliteitsnormen: De EU heeft kwaliteitsnormen ingevoerd voor Europallets om ervoor te zorgen dat ze duurzaam zijn. Deze normen helpen de kwaliteit van de pallets te behouden en verlengen hun levensduur, waardoor het “hergebruik”-aspect van de circulaire economie wordt bevorderd. Het EPAL certificeringssysteem is een resultaat van deze norm.
 3. Verpakkings- en palletregelgeving: De verpakkings- en palletregelgeving van de EU verplicht bedrijven om het gebruik van pallets en verpakkingsmaterialen te optimaliseren. Dit vermindert afval en zorgt ervoor dat Europallets maximaal worden benut.

De discussie over verplicht hergebruik

Er zijn discussies gaande over het verplicht stellen van hergebruik van pallets, zoals Europallets. En daarmee een einde te maken aan het eenmalig gebruik van pallets. Het is een belangrijk onderwerp binnen de circulaire economie. Het verplicht stellen van hergebruik zou verschillende positieve effecten hebben:

 1. Minder verbruik van hulpbronnen: Verplicht hergebruik zou de productie van nieuwe pallets minimaliseren, waardoor waardevolle hulpbronnen zoals hout worden gespaard en de milieu-impact van de productie wordt verminderd. Wegwerppallets / eenmalige pallets zouden verboden moeten worden.
 2. Kostenbesparingen: Bedrijven die pallets nodig hebben, kunnen op hun inkoopkosten besparen als ze Europallets consequent hergebruiken. Dit zou voor bedrijven een belangrijke financiële stimulans moeten zijn om hergebruik als standaardpraktijk in te voeren.
 3. Afvalvermindering: Door hergebruik verplicht te stellen, kan een aanzienlijke vermindering van palletafval en de bijbehorende verwijderingskosten worden bereikt.

Het belang van palletkwaliteit

Om de doelstellingen van het EU-actieplan voor de circulaire economie en eventuele wetgeving voor verplicht hergebruik te halen, is de kwaliteit van Europallets van het grootste belang. Europallets hebben kwaliteitsnormeringen, gemaakt om lang mee te gaan, zodat ze vele malen opnieuw kunnen worden gebruikt. Zoals de Europallets van EPAL met hun verplichte kwaliteitseisen.

Factoren die bijdragen aan de kwaliteit van Europallets zijn onder andere:

 1. Houtsoort: Europallets van hoge kwaliteit worden meestal gemaakt van hardhout, zoals midden-Europees vurenhout, dat duurzamer en veerkrachtiger is dan zachthout.
 2. Nauwkeurigheid van de afmetingen: Europallets moeten voldoen aan de standaardafmetingen om compatibel te zijn met logistieke systemen en geautomatiseerde verwerkingsapparatuur. Steeds vaker eisen geautomatiseerde magazijnen deze nauwkeurigheid in afmetingen.
 3. Behandeling en onderhoud: De juiste behandeling, zoals warmtebehandeling (ISPM 15), en regelmatig onderhoud, inclusief inspectie en reparatie, zijn essentieel voor het verlengen van de levensduur van Europallets.
 4. Draagvermogen: Europallets moeten een gecertificeerd draagvermogen hebben, zodat ze bestand zijn tegen de eisen van verschillende industrieën en toeleveringsketens.
 5. Markering en traceerbaarheid: Pallets moeten duidelijk gemarkeerd en traceerbaar zijn om het uitwisselingssysteem en de naleving van kwaliteitsnormen te vergemakkelijken. PCT Online kan een dergelijk systeem zijn.

De rol van bedrijven

Voor bedrijven is een cruciale rol weggelegd bij de ondersteuning van het EU-actieplan voor de circulaire economie en mogelijke wetgeving voor hergebruik. Hier zijn enkele manieren waarop zij kunnen bijdragen:

 1. Inkooppraktijken: Geef bij de aankoop van pallets de voorkeur aan Europallets die voldoen aan de EU-kwaliteitsnormen. Dit zorgt ervoor dat uw toeleveringsketen profiteert van duurzame pallets die zijn ontworpen voor hergebruik. Kijk op de websites van EPAL en/of PCT Online voor meer informatie.
 2. Onderhoud: Implementeer onderhoudsprocedures om de levensduur van uw Europallets te verlengen, zodat ze minder vaak hoeven te worden vervangen. EPAL depots zijn hiervoor uitgerust.
 3. Neem deel aan het uitwisselingssysteem: Neem deel aan het Europallet uitwisselingssysteem om het hergebruik (Collectie, Delivery en Matching) van pallets binnen uw toeleveringsketen te vergemakkelijken. Door gebruik te maken van het online platform van PCT voldoet u hieraan.

Conclusie

Het Actieplan Circulaire Economie van de EU is een transformatief initiatief dat zich richt op repair, re-use en recycling om afval te verminderen en duurzaamheid te bevorderen. Binnen dit kader spelen Europallets een cruciale rol als symbool van de principes van de circulaire economie. De wetgevende maatregelen en discussies rond het verplichte hergebruik van pallets benadrukken de inzet van de EU om deze doelen te bereiken.

Bedrijven zouden het belang moeten inzien van de kwaliteit van Europallets om hun gebruik op lange termijn te garanderen en de milieuvoordelen moeten overwegen van het invoeren van hergebruik als standaardpraktijk. Ook uit kosten efficiënt oogpunt. Door deze initiatieven te ondersteunen en weloverwogen keuzes te maken met betrekking tot pallets, kunnen we collectief bijdragen aan een duurzamere en grondstofzuinigere toekomst, the easy way.