Slimmer palletmanagement

Easy as 1-2-3

Stop met het verspillen van uw tijd. We kennen de problemen in de open pool zoals we die allemaal ervaren. PCT Online lost ze voor u op! 

Pallet Control Tower (PCT) is de Europese standaard & hét platform in open pooling voor EPAL Europallets en andere RTI’s. Het PCTO-platform is ontwikkeld om veilige, kostenefficiënte en hoogwaardige palletuitwisselingen te garanderen voor alle logistieke partijen die betrokken zijn bij palletpooling. PCT Online helpt u met verduurzamen, sorteert voor op de nieuwe Brusselse PPWD én levert een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de UN.


Actief in diverse industrieën

PCT is te vinden in alle soorten van bedrijven en is daarmee van alle markten thuis. Het is hierbij niet van belang of u wel of geen eigenaar bent van de europallets of andere RTI’s. U bent op zoek naar een oplossing, transparantie in de keten en het duurzamer inzetten van alle ladingdragers die worden gebruikt. 

  • Bedrijven binnen de industrie, productie of handel die op grote schaal europallets en RTI’s gebruiken om producten mee te transporteren. 
  • Alle Europese transport & logistieke bedrijven, inclusief distributiecentra’s.  
  • Pallethandelaren, palletproducenten en palletdepots van europallets.

Account- en kwaliteitsmanagers

Onze eigen account- en kwaliteitsmanagers, die in de verschillende Europese regio’s functioneren, controleren pallets ter plekke bij depots en leveranciers maar lossen ook geschillen op.


Verdeeld over 7 werkgebieden

  1. Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken 
  1. Groot-Brittannië 
  1. Frankrijk 
  1. Spanje en Portugal 
  1. Italië 
  1. Noorwegen, Zweden, Finaland 
  1. Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Servië en Montenegro, Roemenië, Bulgarije, Griekenland

Voorkom palletstress! Pallet Control Tower is de Europese standaard en hét platform voor Collection & Delivery door Matching voor Europallets en andere Returnable Transport Items. We faciliteren open pooling van A tot Z. En maken pallet logistiek weer beheersbaar.Voor wie en waarom?

Met PCTO krijgt iedere onderneming, of beter nog een netwerk van ondernemingen – de supply chain -, de mogelijkheid om van eenmalige pallets en andere RTI’s naar meermalige europallets en andere RTI’s te gaan.

Het PCTO-platform is voor ieder industrieel, producerend of handelsbedrijf, dat op grote schaal Europallets en RTI’s gebruikt om producten mee te transporteren. Maar ook voor transporteurs en distributiecentra én pallethandelaren / -depots /-fabrikanten.

Hoe doen we dat?

PCTO biedt op een eenvoudige manier een wissel om van eenmalig naar meermalig te gaan. Met Collection & Delivery – Matching – opdrachten en onze e-Credit haalt iedereen in de logistieke keten hier een voordeel uit.

Het afhandelen van transacties wordt eenvoudiger en door transparantie zijn er minder discussies met alle betrokken partijen. Onderlinge saldi kunnen gemakkelijk met e-Credits worden verrekend. Bij discussie kunnen onze regionale account- en kwaliteitsmanagers een oplossing voorzien.