Missie en visie

Visie: we nemen onze verantwoordelijkheid

Automatisering, kosten maar vooral duurzaamheid hebben de laatste jaren op alle vlakken een vlucht genomen. Ook de wereld van pallets en andere Returnable Transport Items (RTI’s) moet hierin mee om niet de aansluiting te verliezen. Re-use, recycle en repair zijn de kernwoorden.

Door gebruik te maken van PCT Online zijn bedrijven in staat om op meerdere gebieden iets te betekenen voor de huidige samenleving. Denk aan duurzaam ondernemen, CO2 vermindering, kostenbewustzijn, rendementsoptimalisering en daarbij op het logistieke vlak grensverleggend bezig zijn.

Missie: the Easy Way 

Wij helpen bedrijven de stap van eenmalig naar meermalig te maken, the easy way. Alle stappen die hiervoor nodig zijn, bieden we overzichtelijk binnen het PCT Online platform aan. Een belangrijke eerste stap is het inleveren van niet gestandaardiseerde pallets en andere RTI’s en deze vervangen door de meermalige variant: o.a. de EPAL europallet. Een tweede belangrijke stap is ‘logging’: weten welke pallets zich waar bevinden tegen welke prijsafspraken.  

Door de omslag van eenmalig naar meermalig te maken zal op de korte, maar zeker op de langere termijn, voor de hele logistieke keten – naast duurzaamheid – ook een financieel voordeel ontstaan. 

Bent u klaar voor de toekomst van palletpooling? Voorkom palletstress! Pallet Control Tower is de Europese standaard en hét platform voor Collection & Delivery door Matching voor Europallets en andere Returnable Transport Items. We faciliteren open pooling van A tot Z. En maken palletlogistiek weer beheersbaar.