Veelgestelde vragen


Wat is Delivery?

Met een Delivery opdracht geeft u aan een partij pallets te willen kopen. Dit kan voor u zelf zijn of voor een toeleverancier. U geeft in PCT Online aan welke aantallen, kwaliteiten u waar geleverd wilt hebben. Ook is het mogelijk om extra leveringsopties aan te geven. U krijgt meerdere aanbiedingen en u kiest uit op basis van economisch meest gunstig, duurzaamste of u kiest toch voor een ‘preferred supplier’. Na acceptatie bod wordt de order door het palletdepot uitgevoerd. Zij krijgen binnen 8 dagen betaald.

Wat is Collection? 

Een Collectie opdracht zet u, als eigenaar van pallets, uit. U biedt een partij pallets te koop aan. Meerdere palletdepots brengen een bod uit op uw pallets. Deze zijn door u omschreven in aantallen en kwaliteit en voorzien van een meerdere foto’s. Na acceptatie van het bod komt het palletdepot van uw keuze de partij pallets ophalen. Een sortering en waardering achteraf behoort tot de mogelijkheden.

Mag ik als deelnemer alle soorten pallets en/of RTI inleveren?

Ja dat mag. Het depot van uw keuze zal alles waarderen en dit qua waarde omzetten naar e-Credits. Deze e-Credits worden dan in uw wallet op uw eigen saldo bijgeschreven. 

Wanneer krijg ik een transactie fee? 

De waarde van een “basis” Europallet wordt gedekt door de EUWID index. Alle afwijkingen t.o.v. deze standaard worden in de transactie toeslag doorberekend. 

Wat is de actuele waarde van de e-Credit? 

Op het online platform PCTO vindt u altijd de actuele waarde. De waarde wordt bepaald als gewogen gemiddelde van de laagste en hoogste waarde in de drie afgelopen 6 wekelijks periodes. Deze waarde is op het moment van inleveren of afroepen als basis genomen voor het afrekenen of inboeken van de e-Credits.  

Hoe komt de EUWID tot stand? 

Op de website van EUWID – onderdeel houten producten – vindt u alle marktinformatie. De EUWID prijzen en ontwikkelingen staan achter een login. PCT heeft een abonnement op deze marktdata  

Als alle RTI’s kunnen worden ingeleverd krijg ik dan overal een vergoeding voor? 

Nee dat hoeft niet. De meeste depots werken met sorteerlijsten en aan de hand van het sorteren wordt de waarde bepaald. Als er geen bruikbare RTI tussen zitten en het voornamelijk “afval” is kan het zijn dat er een negatieve opbrengt ontstaat.