Trenutni
|
29/11/2023
Ponovna uporaba, recikliranje, popravilo za industrijo embalaže

Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo: preoblikovanje odpadkov z uporabo europalet

Uvod

Akcijski načrt Evropske unije za krožno gospodarstvo ("Green Deal") je pomemben korak k bolj trajnostni in z viri gospodarni prihodnosti. V središču te pobude je načelo "popravilo, ponovna uporaba, recikliranje", katerega cilj je zmanjšati količino odpadkov in čim bolj zmanjšati vpliv naše potrošnje na okolje. Ena od najzanimivejših razprav v zvezi s tem se vrti okoli večkratne uporabe palet Europallet in zakonodaje, ki jo spremlja.

V tem prispevku je predstavljena vloga Europalet v krožnem gospodarstvu in razvijajoči se zakonodajni okvir za ponovno uporabo palet. Poudarja tudi pomen kakovosti palet za uspešno ponovno uporabo, zlasti v primeru Europalet.

Razumevanje akcijskega načrta za krožno gospodarstvo

Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo, ki se je začel izvajati leta 2020, je celovita strategija za preoblikovanje načina proizvodnje, potrošnje in odstranjevanja blaga. Njegov cilj je ločiti gospodarsko rast od porabe virov, zmanjšati količino odpadkov in spodbujati trajnost. Popravilo, ponovna uporaba in recikliranje so temelji tega načrta, njegova uporaba za Europalete pa kaže, kako zelo si EU prizadeva za spodbujanje krožnega gospodarstva.

 1. Popravila: Prvi "R" spodbuja popravilo izdelkov in materialov, namesto da bi jih zavrgli. V okviru palet Europallets to pomeni podaljšanje življenjske dobe teh lesenih palet z vzdrževanjem in obnovo.
 2. Ponovna uporaba: Ponovna uporaba izdelkov je drugi "R" in se popolnoma ujema s konceptom Europalet. Te standardizirane lesene palete so zasnovane za večkratno uporabo, kar zmanjšuje potrebo po nenehni zamenjavi. Vsako leto se ponovno uporabi približno 2 milijona palet, ne glede na to, ali so bile popravljene ali ne. Ena paleta se lahko uporabi od 5 do 10-krat.
 3. Recikliranje: Recikliranje poudarja odgovorno odstranjevanje izdelkov na koncu njihovega življenjskega cikla, pri čemer se zagotovi, da se izdelki predelajo v nove materiale ali izdelke. V primeru Europalet lahko recikliranje lesenih palet prispeva k še večji trajnosti (npr. gorivo za elektrarne na biomaso) v okviru krožnega gospodarstva.

Zavezanost EU za Europalete

Europalete, poznane tudi kot EUR palete, so pogost del logistike in dobavnih verig po vsej Evropi. Te standardizirane lesene palete velikosti 1200 x 800 mm so trpežne, robustne in večnamenske. Europalete imajo pomembno vlogo v krožnem gospodarstvu zaradi možnosti ponovne uporabe in recikliranja.

EU je prepoznala potencial palet Europallets pri spodbujanju načel akcijskega načrta za krožno gospodarstvo. V skladu s cilji načrta je bilo pripravljenih več zakonodajnih aktov za spodbujanje ponovne uporabe teh palet. Najpomembnejše sheme so:

 1. Sistem za izmenjavo palet Euro: EU je podprla razvoj sistema za izmenjavo Europalet. Ta sistem podjetjem omogoča, da rabljene palete vrnejo na izvorno točko, s čimer se v logističnem sektorju spodbuja miselnost ponovne uporabe. Poleg tega zmanjšuje potrebo po stalni proizvodnji palet in tako varčuje z viri. Spletni nadzorni stolp za palete gre še korak dlje z "virtualno zamenjavo", ki jo omogoča v podjetju razviti sistem e-kreditov.
 2. Standardi kakovosti: EU je uvedla standarde kakovosti za Europalete, da bi zagotovila njihovo trajnost. Ti standardi pomagajo ohranjati kakovost palet in podaljšujejo njihovo življenjsko dobo ter tako spodbujajo vidik "ponovne uporabe" v krožnem gospodarstvu. Sistem certificiranja EPAL je rezultat tega standarda.
 3. Predpisi o embalaži in paletah: predpisi EU o embalaži in paletah od podjetij zahtevajo, da optimizirajo uporabo palet in embalažnih materialov. S tem se zmanjšuje količina odpadkov in zagotavlja največja možna uporaba Europalet.

Razprava o obvezni ponovni uporabi

Trenutno potekajo razprave o obvezni ponovni uporabi palet, kot so Europalete. S tem bi odpravili palete za enkratno uporabo. To je pomembno vprašanje v okviru krožnega gospodarstva. Uvedba obvezne ponovne uporabe bi imela več pozitivnih učinkov:

 1. Manjša poraba virov: Obvezna ponovna uporaba bi zmanjšala proizvodnjo novih palet, s čimer bi se prihranili dragoceni viri, kot je les, in zmanjšal vpliv proizvodnje na okolje. Palete za enkratno uporabo bi bilo treba prepovedati.
 2. Prihranki stroškov: Podjetja, ki potrebujejo palete, lahko prihranijo pri stroških nabave, če dosledno uporabljajo Europalete. To bi morala biti velika finančna spodbuda za podjetja, da ponovno uporabo sprejmejo kot standardno prakso.
 3. Zmanjšanje količine odpadkov: Z uvedbo obvezne ponovne uporabe lahko znatno zmanjšate količino odpadnih palet in s tem povezane stroške odlaganja.

Pomen kakovosti palet

Za doseganje ciljev akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo in morebitne zakonodaje o obvezni ponovni uporabi je kakovost palet Europallet izrednega pomena. Za Europalete veljajo standardi kakovosti, izdelane so za dolgo življenjsko dobo, zato jih je mogoče večkrat ponovno uporabiti. Tako kot Europalete EPAL z obveznimi standardi kakovosti.

Dejavniki, ki prispevajo h kakovosti Europalet, so:

 1. Vrsta lesa: visokokakovostne europalete so običajno izdelane iz trdega lesa, kot je srednjeevropska smreka, ki je trpežnejša in odpornejša od mehkega lesa.
 2. Natančnost dimenzij: Europalete morajo ustrezati standardnim meram, da so združljive z logističnimi sistemi in opremo za avtomatsko ravnanje. Avtomatizirana skladišča vse pogosteje zahtevajo to natančnost dimenzij.
 3. Zdravljenje in vzdrževanje: Ustrezno ravnanje, kot je toplotna obdelava (ISPM 15), ter redno vzdrževanje, vključno s pregledi in popravili, sta bistvenega pomena za podaljšanje življenjske dobe evropskih palet.
 4. Nosilna zmogljivost: Europalete morajo imeti certificirano nosilnost, da so kos zahtevam različnih industrij in dobavnih verig.
 5. Označevanje in sledljivost: Palete morajo biti jasno označene in sledljive, da se olajša sistem izmenjave in skladnost s standardi kakovosti. PCT Online je lahko tak sistem.

Vloga podjetij

Podjetja imajo ključno vlogo pri podpiranju akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo in morebitne zakonodaje o recikliranju. Tukaj je nekaj načinov, kako lahko k temu prispevajo:

 1. Postopki javnega naročanja: Pri nakupu palet dajte prednost evropaletam, ki izpolnjujejo standarde kakovosti EU. To zagotavlja, da bo vaša dobavna veriga imela koristi od trajnostnih palet, namenjenih ponovni uporabi. Več informacij najdete na spletnih straneh EPAL in/ali PCT Online.
 2. Vzdrževanje: Izvajajte postopke vzdrževanja, da podaljšate življenjsko dobo palet Europallet in zmanjšate potrebo po njihovi zamenjavi. Skladišča EPAL so opremljena za ta namen.
 3. Sodelovanje v sistemu izmenjave: Pridružite se sistemu izmenjave Europalet in olajšajte ponovno uporabo (zbiranje, dobava in prilagajanje) palet v svoji dobavni verigi. Z uporabo spletne platforme PCT boste to upoštevali.

Zaključek

Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo je transformativna pobuda, ki se osredotoča na popravilo, ponovna uporaba in recikliranje. za zmanjšanje količine odpadkov in spodbujanje trajnosti. V tem okviru imajo Europalete ključno vlogo kot simbol načel krožnega gospodarstva. Zakonodajni ukrepi in razprave o obvezni ponovni uporabi palet poudarjajo zavezanost EU k doseganju teh ciljev.

Podjetja bi morala priznati pomen kakovosti palet Europallet za zagotavljanje njihove dolgoročne uporabe in razmisliti o okoljskih koristih sprejetja ponovne uporabe kot standardne prakse. Tudi z vidika stroškovne učinkovitosti. S podpiranjem teh pobud in ozaveščenimi odločitvami glede palet lahko na enostaven način skupaj prispevamo k bolj trajnostni in z viri gospodarni prihodnosti.