Aktualny
|
29/11/2023
Ponowne użycie, recykling, naprawa dla przemysłu opakowaniowego

Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym: przekształcanie odpadów za pomocą europalet

Wprowadzenie

Plan działania Unii Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym ("Zielony Ład") jest ważnym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej i zasobooszczędnej przyszłości. U podstaw tej inicjatywy leży zasada "naprawa, ponowne użycie, recykling", którego celem jest zmniejszenie ilości odpadów i zminimalizowanie wpływu naszej konsumpcji na środowisko. Jedna z najciekawszych dyskusji w tym kontekście dotyczy wielokrotnego wykorzystania europalet i związanych z tym przepisów.

W tym wpisie na blogu omówiono rolę europalet w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz zmieniające się ramy prawne dotyczące ponownego wykorzystania palet. Podkreślono również znaczenie jakości palet dla udanego ponownego wykorzystania, zwłaszcza w przypadku europalet.

Zrozumienie planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym

Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, uruchomiony w 2020 r., to kompleksowa strategia mająca na celu zmianę sposobu, w jaki produkujemy, konsumujemy i utylizujemy towary. Ma ona na celu oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów, zmniejszenie ilości odpadów i promowanie zrównoważonego rozwoju. Naprawa, ponowne użycie i recykling to podstawy tego planu, a jego zastosowanie do europalet pokazuje, jak bardzo UE zależy na promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

 1. NaprawaPierwsze "R" zachęca do naprawy produktów i materiałów zamiast ich wyrzucania. W kontekście Europalet oznacza to wydłużenie żywotności drewnianych palet poprzez ich konserwację i renowację.
 2. Ponowne użyciePonowne wykorzystanie produktów jest drugim "R" i doskonale pasuje do koncepcji Europalet. Te znormalizowane drewniane palety są przeznaczone do wielokrotnego użytku, zmniejszając potrzebę ciągłej wymiany. Każdego roku około 2 milionów palet jest ponownie wykorzystywanych, zarówno po naprawie, jak i nie. Jedna paleta może być użyta od 5 do 10 razy.
 3. RecyklingWreszcie, recykling kładzie nacisk na odpowiedzialną utylizację produktów pod koniec ich cyklu życia, zapewniając, że zostaną one przekształcone w nowe materiały lub produkty. W przypadku Europallets, recykling palet drewnianych może przyczynić się do jeszcze bardziej zrównoważonego rozwoju (np. paliwo dla elektrowni na biomasę) w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zaangażowanie UE na rzecz europalet

Europalety, znane również jako palety EUR, są powszechnym elementem operacji logistycznych i łańcucha dostaw w całej Europie. Te znormalizowane drewniane palety o wymiarach 1200 x 800 mm są trwałe, solidne i wielofunkcyjne. Europalety odgrywają ważną rolę w gospodarce o obiegu zamkniętym ze względu na możliwość ich ponownego wykorzystania i recyklingu.

Unia Europejska dostrzegła potencjał europalet w promowaniu zasad Planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Zgodnie z celami tego planu opracowano kilka przepisów zachęcających do ponownego wykorzystania tych palet. Najbardziej znane programy to:

 1. System wymiany europaletUE wspiera rozwój systemu wymiany europalet. System ten umożliwia firmom zwrot zużytych palet do punktu pochodzenia, promując mentalność ponownego wykorzystania w sektorze logistycznym. Minimalizuje również potrzebę ciągłej produkcji palet, oszczędzając w ten sposób zasoby. Pallet Control Tower Online idzie o krok dalej poprzez "wirtualną wymianę" dzięki opracowanemu przez siebie systemowi e-Credit.
 2. Standardy jakościUE wprowadziła normy jakości dla europalet, aby zapewnić ich zrównoważony rozwój. Normy te pomagają utrzymać jakość palet i przedłużyć ich żywotność, promując w ten sposób aspekt "ponownego użycia" w gospodarce o obiegu zamkniętym. System certyfikacji EPAL jest wynikiem tego standardu.
 3. Przepisy dotyczące opakowań i paletPrzepisy UE dotyczące opakowań i palet wymagają od firm optymalizacji wykorzystania palet i materiałów opakowaniowych. Zmniejsza to ilość odpadów i zapewnia maksymalne wykorzystanie europalet.

Debata na temat obowiązkowego ponownego użycia

Trwają dyskusje na temat wprowadzenia obowiązku ponownego wykorzystania palet, takich jak europalety. W ten sposób palety jednorazowe przestaną być używane. Jest to ważna kwestia w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Wprowadzenie obowiązku ponownego użycia miałoby kilka pozytywnych skutków:

 1. Mniejsze zużycie zasobówObowiązkowe ponowne użycie zminimalizowałoby produkcję nowych palet, oszczędzając cenne zasoby, takie jak drewno i zmniejszając wpływ produkcji na środowisko. Jednorazowe palety powinny zostać zakazane.
 2. Oszczędność kosztów: Firmy, które potrzebują palet, mogą zaoszczędzić na kosztach zakupu, jeśli będą konsekwentnie ponownie wykorzystywać europalety. Powinno to być główną zachętą finansową dla firm do przyjęcia ponownego użycia jako standardowej praktyki.
 3. Redukcja odpadówWprowadzenie obowiązku ponownego wykorzystania palet może znacznie zmniejszyć ilość odpadów paletowych i związane z tym koszty utylizacji.

Znaczenie jakości palet

Aby osiągnąć cele unijnego planu działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i ewentualnych przepisów dotyczących obowiązkowego ponownego użycia, jakość europalet ma ogromne znaczenie. Europalety spełniają standardy jakości, dzięki czemu mogą być wielokrotnie wykorzystywane. Podobnie jak europalety EPAL z obowiązkowymi standardami jakości.

Czynniki wpływające na jakość europalet obejmują:

 1. Rodzaj drewnaWysokiej jakości europalety są zwykle wykonane z twardego drewna, takiego jak świerk środkowoeuropejski, który jest bardziej trwały i odporny niż drewno iglaste.
 2. Dokładność wymiarówEuropalety muszą być zgodne ze standardowymi wymiarami, aby były kompatybilne z systemami logistycznymi i zautomatyzowanymi urządzeniami przeładunkowymi. Coraz częściej zautomatyzowane magazyny wymagają takiej dokładności wymiarów.
 3. Leczenie i konserwacjaWłaściwa obsługa, taka jak obróbka cieplna (ISPM 15), oraz regularna konserwacja, w tym przeglądy i naprawy, mają zasadnicze znaczenie dla przedłużenia żywotności europalet.
 4. NośnośćEuropalety muszą mieć certyfikowaną nośność, aby sprostać wymaganiom różnych branż i łańcuchów dostaw.
 5. Znakowanie i identyfikowalnośćPalety powinny być wyraźnie oznaczone i identyfikowalne, aby ułatwić system wymiany i zgodność z normami jakości. Takim systemem może być PCT Online.

Rola przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa mają do odegrania kluczową rolę we wspieraniu unijnego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i ewentualnych przepisów dotyczących recyklingu. Oto kilka sposobów, w jakie mogą się do tego przyczynić:

 1. Praktyki w zakresie zamówieńPrzy zakupie palet należy preferować europalety zgodne z normami jakości UE. Gwarantuje to, że łańcuch dostaw korzysta ze zrównoważonych palet przeznaczonych do ponownego użycia. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych EPAL i/lub PCT Online.
 2. Konserwacja: Wdrożenie procedur konserwacyjnych w celu przedłużenia żywotności europalet, zmniejszając potrzebę ich wymiany. Magazyny EPAL są odpowiednio wyposażone do tego celu.
 3. Uczestnictwo w systemie wymiany: Dołącz do systemu wymiany palet Europallet, aby ułatwić ponowne wykorzystanie (odbiór, dostawę i dopasowanie) palet w łańcuchu dostaw. Korzystając z platformy internetowej PCT, będziesz przestrzegać tych zasad.

Wnioski

Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym to inicjatywa transformacyjna skupiająca się na naprawa, ponowne użycie i recykling w celu zmniejszenia ilości odpadów i promowania zrównoważonego rozwoju. W tych ramach europalety odgrywają kluczową rolę jako symbol zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Środki prawne i dyskusje na temat obowiązkowego ponownego wykorzystania palet podkreślają zaangażowanie UE w osiągnięcie tych celów.

Firmy powinny uznać znaczenie jakości europalet, aby zapewnić ich długotrwałe użytkowanie i rozważyć korzyści dla środowiska wynikające z przyjęcia ponownego użycia jako standardowej praktyki. Również z punktu widzenia efektywności kosztowej. Wspierając te inicjatywy i dokonując świadomych wyborów dotyczących palet, możemy wspólnie przyczynić się do bardziej zrównoważonej i zasobooszczędnej przyszłości.

Udostępnij ten artykuł: