Aktualny

Świat Pallet Control Tower

Nowa europejska dyrektywa PPWD promuje ponowne wykorzystanie, recykling i naprawę materiałów opakowaniowych, takich jak palety.

Wiadomości o opakowaniach wielokrotnego użytku: 10 pytań do Barta Meijnena ›

Dobre zarządzanie paletami dzięki PCT Online i e-Credit

Czas realizacji w naszej logistyce palet przy użyciu PCT Online: ›

Solidny transport towarów dzięki europalecie EPAL

Optymalizacja zarządzania paletami za pomocą PCT Online: historia Johna, kierownika łańcucha dostaw w dużej sieci detalicznej. ›

Dzięki platformie PCT online 24/7 nie ma już stresu związanego z paletami i optymalizacją zarządzania paletami.

Efektywne i zrównoważone zarządzanie paletami dzięki PCT Online: historia Adrienne, kierownika logistyki w firmie produkującej towary. ›

Ponowne użycie, recykling, naprawa dla przemysłu opakowaniowego

Plan działania UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym: przekształcanie odpadów za pomocą europalet ›

Dlaczego zwolniony z podatku VAT "e-kredyt" jest centralną osią i kotwicą PCT Online. ›