Vrste palet in RTI

Nadzorni stolp za palete in EPAL

Nadzorni stolp za palete sledi seznamu družbe EPAL in se potrjuje s specifikacijami, ki jih vzdržuje družba EPAL. 

PCT zbira, sortira in vrednoti vse vrste palet (vzorčni seznam sortiranja) in drugih prevoznih predmetov za večkratno uporabo (RTI) ter vrednost knjiži v dobro vašega stanja e-kredita. 

Pri dostavi uporabljamo naslednji seznam prevoznikov tovora družbe EPAL international. 

Pri koncesionarjih EPAL (skladiščih) se redno preverja kakovost in ocenjuje njihovo delovanje. Poleg teh pregledov, ki jih izvaja EPAL, PCT uporablja tudi lastne nadzornike kakovosti, ki so lahko prisotni v skladiščih ter pri zbiranju in dostavi za preglede in v izjemnih primerih pritožb. 


EPAL Europallet

Dolžina:
800 mm
Širina:
1200 mm
Višina:
144 mm
Največja obremenitev:
1.500 kg

EPAL 2-paleta

Dolžina:
1200 mm
Širina:
1.000 mm
Višina:
162 mm
Največja obremenitev:
1.250 kg

EPAL 3 paleta

Dolžina:
1.000 mm
Širina:
1.200 mm
Višina:
144 mm
Največja obremenitev:
1.500 kg

Okvir za ograje EPAL

Dolžina:
800 mm
Širina:
1.200 mm
Višina:
970 mm
Največja obremenitev:
1.500

EPAL 6 Polovična paleta

Dolžina:
800 mm
Širina:
600 mm
Višina:
144 mm
Največja obremenitev:
750 kg

EPAL 7 pol palete

Dolžina:
800 mm
Širina:
600 mm
Višina:
1463 mm
Največja obremenitev:
500 kg

EPAL CP1 paleta

Dolžina:
1.000 mm
Širina:
1.200 mm
Višina:
138 mm
Največja obremenitev:
NI RELEVANTNO

EPAL CP2 paleta

Dolžina:
800 mm
Širina:
1.200 mm
Višina:
138 mm
Največja obremenitev:
NI RELEVANTNO

EPAL CP3 paleta

Dolžina:
1.140 mm
Širina:
1.140 mm
Višina:
138 mm
Največja obremenitev:
NI RELEVANTNO

EPAL CP4 paleta

Dolžina:
1.100 mm
Širina:
1.300 mm
Višina:
138 mm
Največja obremenitev:
NI RELEVANTNO

EPAL CP5 Paleta

Dolžina:
760 mm
Širina:
1.140 mm
Višina:
156
Največja obremenitev:
NI RELEVANTNO

EPAL CP6 paleta

Dolžina:
1.200 mm
Širina:
1.000 mm
Višina:
156 mm
Največja obremenitev:
NI RELEVANTNO

EPAL CP7 paleta

Dolžina:
1.300 mm
Širina:
1.100 mm
Višina:
156 mm
Največja obremenitev:
NI RELEVANTNO

EPAL CP8 paleta

Dolžina:
1.140 mm
Širina:
1.140 mm
Višina:
156 mm
Največja obremenitev:
NI RELEVANTNO

EPAL CP9 paleta

Dolžina:
1.140 mm
Širina:
1.140 mm
Višina:
156 mm
Največja obremenitev:
NI RELEVANTNO