Rodzaje palet i RTI

Wieża kontroli palet i EPAL

Wieża kontroli palet jest zgodna z listą EPAL i potwierdza zgodność ze specyfikacjami EPAL. 

PCT odbiera, sortuje i wycenia w punkcie odbioru wszystkie rodzaje palet (przykładowa lista sortowania) oraz inne przedmioty transportowe wielokrotnego użytku (RTI) i dopisuje ich wartość do salda e-Credits. 

W Delivery korzystamy z następującej listy przewoźników ładunków EPAL international. 

Licencjobiorcy EPAL (magazyny) są okresowo sprawdzani pod kątem jakości i oceniani pod kątem wydajności. Oprócz tych kontroli przeprowadzanych przez EPAL, PCT korzysta również z własnych kontrolerów jakości, którzy mogą być obecni w magazynach, a także w punkcie odbioru i dostawy w celu przeprowadzenia kontroli oraz w wyjątkowych przypadkach reklamacji. 


EPAL Europallet

Długość:
800 mm
Szerokość:
1200 mm
Wysokość:
144 mm
Maksymalne obciążenie:
1 500 kg

EPAL 2-paletowy

Długość:
1200 mm
Szerokość:
1 000 mm
Wysokość:
162 mm
Maksymalne obciążenie:
1,250 kg

Paleta EPAL 3

Długość:
1 000 mm
Szerokość:
1 200 mm
Wysokość:
144 mm
Maksymalne obciążenie:
1 500 kg

Skrzynka ogrodzeniowa EPAL

Długość:
800 mm
Szerokość:
1 200 mm
Wysokość:
970 mm
Maksymalne obciążenie:
1.500

EPAL 6 Półpaleta

Długość:
800 mm
Szerokość:
600 mm
Wysokość:
144 mm
Maksymalne obciążenie:
750 kg

Półpaleta EPAL 7

Długość:
800 mm
Szerokość:
600 mm
Wysokość:
1463 mm
Maksymalne obciążenie:
500 kg

Paleta EPAL CP1

Długość:
1 000 mm
Szerokość:
1 200 mm
Wysokość:
138 mm
Maksymalne obciążenie:
NIE DOTYCZY

Paleta EPAL CP2

Długość:
800 mm
Szerokość:
1 200 mm
Wysokość:
138 mm
Maksymalne obciążenie:
NIE DOTYCZY

Paleta EPAL CP3

Długość:
1 140 mm
Szerokość:
1 140 mm
Wysokość:
138 mm
Maksymalne obciążenie:
NIE DOTYCZY

Paleta EPAL CP4

Długość:
1 100 mm
Szerokość:
1300 mm
Wysokość:
138 mm
Maksymalne obciążenie:
NIE DOTYCZY

Paleta EPAL CP5

Długość:
760 mm
Szerokość:
1 140 mm
Wysokość:
156
Maksymalne obciążenie:
NIE DOTYCZY

Paleta EPAL CP6

Długość:
1 200 mm
Szerokość:
1 000 mm
Wysokość:
156 mm
Maksymalne obciążenie:
NIE DOTYCZY

Paleta EPAL CP7

Długość:
1300 mm
Szerokość:
1 100 mm
Wysokość:
156 mm
Maksymalne obciążenie:
NIE DOTYCZY

Paleta EPAL CP8

Długość:
1 140 mm
Szerokość:
1 140 mm
Wysokość:
156 mm
Maksymalne obciążenie:
NIE DOTYCZY

Paleta EPAL CP9

Długość:
1 140 mm
Szerokość:
1 140 mm
Wysokość:
156 mm
Maksymalne obciążenie:
NIE DOTYCZY