Världsnaturfonden

Vi ger skogen tillbaka till jorden

Pallet Control Tower är en Business Supporter av Världsnaturfonden (WWF). Och det är du också, om du använder PCT online.  

Med hjälp av vårt stöd ger WWF skogen tillbaka till jorden. En skog är mer än en summa träd. En skog är ett balanserat ekosystem av träd, växter och djur. Även för oss människor är skogen livsviktig. Den förser oss med mat, tar hand om vår vattenbalans och är en viktig partner i kampen mot klimatförändringarna. 

Skogar är otroligt viktiga, men vi förlorar dem i en alarmerande takt. Tillsammans med WWF ger vi skogarna tillbaka till jorden. På så sätt bidrar vi positivt till klimatet och den biologiska mångfalden. 

För varje 10 000 e-krediter på ditt konto planterar vi ett träd tillsammans med WWF. Vi planterar det första trädet på ditt företag 😉.Förhindra stress på pallen! Pallet Control Tower är den europeiska standarden och plattformen för Collection & Delivery by Matching för europapallar och andra RTI:er. Vi underlättar öppen pooling från A till Ö. Och gör pall-logistiken hanterbar igen.