Vanliga frågor och svar


Vad är leverans?

Med en leveransorder anger du att du vill köpa ett parti pallar. Det kan vara till dig själv eller till en leverantör. Du anger i PCT Online vilka nummer, kvaliteter du vill ha levererade vart. Det är också möjligt att ange ytterligare leveransalternativ. Du får flera offerter och du väljer utifrån mest ekonomiskt fördelaktiga, mest hållbara eller så väljer du trots allt en leverantör som du föredrar. Efter accept av erbjudandet verkställs ordern av palldepån. De får betalt inom 8 dagar.

Vad är insamling? 

Ett inkassokrav utestänger dig som ägare av lastpallar. Du erbjuder ett parti pallar till försäljning. Flera palldepåer lägger ett bud på dina pallar. Dessa beskrivs av dig i antal och kvalitet och förses med flera foton. Efter att ha accepterat budet kommer den palldepå som du väljer att hämta partiet med pallar. Efterföljande sortering och värdering är möjlig.

Kan jag som deltagare skicka in alla typer av pallar och/eller RTI?

Ja, det får ni. Den förvaringsinstitut som du väljer kommer att värdera allt och konvertera det i termer av värde till e-krediter. Dessa e-krediter kommer sedan att krediteras ditt eget saldo i din plånbok. 

När får jag en transaktionsavgift? 

Värdet på en "basic" europapall täcks av EUWID-indexet. Alla avvikelser från denna standard återspeglas i transaktionstillägget. 

Vad är det aktuella värdet på e-krediten? 

På onlineplattformen PCTO hittar du alltid det aktuella värdet. Värdet bestäms som ett vägt genomsnitt av det lägsta och högsta värdet under de tre senaste 6 veckoperioderna. Detta värde används som grund för avräkning eller bokning av e-krediter vid tidpunkten för inlämning eller avrop.  

Hur kom EUWID till? 

På webbplatsen för EUWID - komponent för träprodukter - hittar du all marknadsinformation. EUWID-priser och utveckling ligger bakom en inloggning. PCT har en prenumeration på denna marknadsdata  

Om alla RTI:er kan överlämnas, får jag då ersättning för allt? 

Nej, det behöver du inte. De flesta depåer arbetar med sorteringslistor och baserat på sorteringen bestäms värdet. Om det inte finns några användbara RTI bland dem och det huvudsakligen är "skräp" kan det finnas en negativ avkastning.