För nästa generation

Reparera, återanvända, återvinna

Idag börjar vi lämna över vår planet på rätt sätt till nästa generation. I detta syfte har Europeiska kommissionen tagit nästa steg med den nya: "Direktivet om förpackningar och förpackningsavfall där reparation, återanvändning och återvinning är de vägledande principerna. Genom att använda Pallet Control Tower Online tillsammans med dina partners i logistikkedjan förbereder du dig för dessa hållbarhetsmål. Från enkelriktade till flerriktade pallar och återanvänd fler pallar, efter reparation eller inte. Använd de pallar som finns i ditt lager för insamling. Köp begagnade pallar. Vårt system är anpassat för EPAL och andra europapallar med både nya och begagnade pallar.


Målen för hållbar utveckling

Redan nu måste stora företag uppfylla kraven i FN:s mål för hållbar utveckling. En ytterligare utmaning för många logistik- och supply chain management-avdelningar att bidra till företagets mål. Producenter av europapallar måste uppfylla strikta krav, t.ex. användning av hållbart trä - PEFC. Med PCT Online uppfyller du minst fem av de globala målen:

  • 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • 9 - Industri, innovation och infrastruktur
  • 12 - Ansvarsfull konsumtion och produktion
  • 13 - Klimatåtgärder
  • 17 - Partnerskap för att uppnå mål.

Förhindra stress på pallen! Pallet Control Tower är den europeiska standarden och plattformen för Collection & Delivery by Matching för europapallar och andra RTI:er. Vi underlättar öppen pooling från A till Ö. Och gör pall-logistiken hanterbar igen.