Undvik stress på lastpallen

Online, spårbar, kostnadseffektiv

PCT Online - den europeiska standarden och plattformen för öppen pooling. Insamling, leverans och matchning för EPAL europallar och andra RTI-transportörer förhindrar pallstress. En automatiserad 24/7-plattform för köp, försäljning och virtuell swapping, kopplad till EUWID, som säkerställer rättvis materialisering av pallflöden mellan köpare och leverantörer. Molnsystemet, som baseras på företagskonton, är öppet och lättillgängligt för alla inblandade logistikparter. Det kan kopplas till de vanligaste ERP-, VMS- och WMS-systemen. Beställningar av nya eller begagnade pallar görs hos flera palldepåer eller leverantörer. Välj helt enkelt den mest ekonomiska eller mest hållbara lösningen. Avräkning via momsfri e-Credit; vår avräkningsenhet för Europa och världen. Det är effektiv pallhantering! Det enkla sättet.

Systemet har godkänts av alla större europeiska branschorganisationer och majoriteten av de europeiska palldepåerna är anslutna. Ett ökande antal asiatiska, amerikanska och kanadensiska parter ansluter sig också.

Vad levererar den?

 • Rätt pall på rätt plats
 • Reducering av fel och konflikter 
 • Tids- och kvalitetsvinster 
 • Det optimala priset - utbud och efterfrågan 
 • Bättre marginal för pallanvändare 
 • Hållbar/miljömässigt ansvarsfull
 • Optimerad logistik pallkedja

De 7 grundpelarna för PCT Online

 • Köp, sälj och byt virtuellt med ett klick
 • Tydliga avtal registrerade tack vare "loggning
 • Länk EUWID-garantier verkligt värde
 • Från enkelriktad till flerriktad > 100% cirkulär
 • Inga fler väntetider för förare
 • En avräkningsenhet för alla parter
 • Kompatibel med alla vanliga system

Förhindra stress på pallen! Pallet Control Tower är den europeiska standarden och plattformen för Collection & Delivery by Matching för europapallar och andra RTI:er. Vi underlättar öppen pooling från A till Ö. Och gör pall-logistiken hanterbar igen.