Uppdrag och vision

Vision: vi tar ansvar

Automatisering, kostnader men framför allt hållbarhet har tagit fart på alla områden under de senaste åren. Pallar och andra returtransportartiklar (RTI) måste också hänga med i svängarna för att inte tappa kontakten. Återanvändning, återvinning och reparation är nyckelorden.

Genom att använda PCT Online kan företag göra skillnad för dagens samhälle på flera områden. Tänk på hållbart företagande, CO2-reduktion, kostnadsmedvetenhet, effektivitetsoptimering och att bryta ny mark inom logistik.

Uppdrag: the Easy Way 

Vi hjälper företag att ta steget från engångs- till flergångsbetalningar på ett enkelt sätt. Vi erbjuder alla de steg som krävs för detta på ett tydligt sätt inom PCT Online-plattformen. Ett viktigt första steg är att lämna in icke-standardiserade pallar och andra RTI:er och ersätta dem med flergångsvarianten: inklusive EPAL europallet. Ett andra viktigt steg är "loggning": att veta vilka pallar som finns var till vilka prisavtal.  

Övergången från engångsbruk till flergångsbruk kommer att skapa ekonomiska fördelar för hela logistikkedjan - förutom hållbarhet - på kort sikt, men definitivt på längre sikt. 

Är du redo för framtiden inom pallpooler? Undvik pallstress! Pallet Control Tower är den europeiska standarden och plattformen för insamling och leverans genom matchning för Europallar och andra returtransportartiklar. Vi underlättar öppen pooling från A till Ö. Och gör pall-logistiken hanterbar igen.