Vem är PCT?

Vad vi gör

PCT har sett hur poolning av pallar och andra Returable Transport Items (RTIën) har ökat och förändrats under de senaste decennierna. Vi har sett många problem och fel uppstå. Och vi vet att de inte, eller bara delvis, blir lösta. Det leder till frustration och oräkneliga (dolda) kostnader.  

Med vår nya standard är vi övertygade om att vi ger ett viktigt bidrag till optimeringen av poolningsystem, som det finns många av i Europa och världen.  


Matching, Collection in och Delivery.

PCTO löser problemet med pallar. Genom Matching reglerar vår onlineplattform Collection- och Delivery processen för europapallar och andra RTI:er i Europa, Asien och Amerika/Kanada. Detta gör vi bland annat med vårt e-kreditsystem och genom att följa det oberoende EUWID-indexet för den mest aktuella prisutvecklingen.

Vi har också ett nätverk av account- och quality managers i Europa som löser problem vid eventuella tvister. De kontrollerar pallkvaliteten på plats hos både depåer och mottagare.

Med e-Credits kan våra deltagare använda Europallets (EPAL) och andra RTI:er på ett optimalt sätt. Allt detta för att få en mer hållbar leveranskedja.


Förhindra stress på pallen! Pallet Control Tower är den europeiska standarden och plattformen för Collection & Delivery by Matching för Europallets och andra RTI:er. Vi underlättar öppen pooling från A till Ö. Och gör pall-logistiken hanterbar igen.För vem och varför?

Med PCTO kommer alla företag, eller ännu hellre ett nätverk av företag - leveranskedjan - att ha möjlighet att gå från engångspallar och andra RTI till flergångs europapallar och andra RTI.

PCTO-plattformen är till för alla industri-, tillverknings- eller handelsföretag som använder Europallar och RTI för att transportera produkter i stor skala. Men även för transportörer och distributionscentraler samt pallåterförsäljare/lager/tillverkare.

Hur gör vi det?

PCTO erbjuder ett enkelt sätt att gå från engångsbruk till flergångsbruk. Med Collection & Delivery - Matching - order och e-Credit kan alla i logistikkedjan dra nytta av detta.

Hanteringen av transaktioner blir enklare och transparensen innebär färre diskussioner med alla inblandade parter. Ömsesidiga saldon kan enkelt regleras med e-krediter. Om det uppstår diskussioner kan våra regionala konto- och kvalitetschefer erbjuda en lösning.