Nuvarande
|
14/11/2023

Varför den momsfria "e-krediten" är det centrala omdrejningspunkten och ankaret för PCT Online.

e-Credit är en valuta och avvecklingsenhet som utvecklats av PCT, baserad på blockkedjeteknik, för inköp, returnering eller påfyllning ("virtuellt utbyte") av dina pallager. Vi kallar det hämtning, leverans och matchning.

Hur kommer e-krediten till stånd?

1 e-Credit motsvarar 1 Europallet, är momsfri (!) inom och utanför Europa och är kopplad till prisindexet EUWID för pallar. Värdet på e-Credit fastställs som ett vägt genomsnitt av det lägsta och det högsta EUWID-värdet under de tre föregående sexveckorsperioderna. Detta värde ligger till grund för avräkning eller bokning av e-krediten vid tidpunkten för inlämning eller hämtning. Mer information om EUWID finns här: https://www.euwid-wood-products.com.

Vad används e-krediter till?

Så med e-Credit kan du som pallanvändare köpa pallar eller sälja överskottspallar. Eftersom dina internationella kunder och/eller leverantörer också använder e-Credits skapas ett system som optimerar hela leveranskedjan, oavsett bransch. Inget mer krångel med manuella avräkningar.

Antag att du tar emot varor från olika leverantörer på "enkelriktade" pallar och att du inte längre har någon destination för dessa pallar längre ner i leveranskedjan. Då kan du utfärda en Collection Order och du kommer att få ersättning för dessa e-Credits. Du kan sedan använda återstoden av e-krediterna själv eller göra dem tillgängliga för leverantörer för att köpa Europallar, som i sin tur kommer att användas för att transportera dina varor. Om det inte är du utan din leverantör som betalar för pallarna är e-kredit det perfekta sättet att reglera detta.

När det gäller andra kostnader, t.ex. transport, gör du dina egna arrangemang: för vem är dessa kostnader? Och betalning eller avräkning via e-Credits?

Om du har en destination för pallarna längre ner i kedjan kan du återigen använda e-Credits för att göra liknande arrangemang med dina kunder för att köpa, sälja eller matcha ("virtuellt byte") deras pallager. Detta skapar en gemensam balans. I PCT Online registreras alla flöden till och från dina lager, hubbar etc. Det finns alltså alltid en översikt över vem som har levererat vad och du har 24/7 insyn i ditt e-Credit-saldo. Även om din kund säljer dina pallar kan e-kreditsaldot komma in på ditt konto. Allt beror på vilka avtal ni har ingått. E-krediten gör det möjligt.

Affärer med Amerika/Kanada och Fjärran Östern

Momsfri e-Credit är också det perfekta verktyget om du gör affärer globalt. Det är möjligt att "byta" Europallar och GMA-pallar via plattformen, vilket är nödvändigt för att göra affärer till och från Amerika/Kanada. Samling av leveransorder från Amerika/Kanada till Europa och vice versa utan krångel mellan kontinenterna. Till och från Fjärran Östern gäller samma sak, med den extra fördelen att man kan gå från envägspallar till flervägspallar.

Varför använda EPAL Europallets?

För att ytterligare optimera kedjan arbetar vi med EPAL-sortimentet, till exempel Europaletten, som kan användas flera gånger. EPAL Europallet har ett högre värde än en engångspall. Dina leverantörer kan därför använda dina e-Credits, med eller utan köpta e-Credits, för att ytterligare rensa upp i sitt pallager och returnera gamla avskrivna och/eller skadade pallar till PCT. Det finns mer än 2 000 EPAL-depåer i Europa. Så det finns alltid en i närheten.
Avhämtning, leverans eller matchning sker därför alltid via en EPAL-depå i närheten. På så sätt kan du, även för en decentraliserad hubb, köpa eller sälja de mest lämpliga pallarna lokalt via den momsfria e-krediten. På så sätt undviker man att "släpa" pallar över hela Europa, vilket i många fall är mer kostnadseffektivt.

Varför ska EPAL-depåer dra nytta av e-kredit?

EPAL:s depåer/tillverkare/återförsäljare kan också använda e-Credits för att optimera sina egna pallflöden. Anta att du får en order från en kund att leverera 500 pallar från England till en decentraliserad hubb i Ungern. Då kan du naturligtvis köra en lastbil dit. Men chansen är stor att en konkurrent till dig har ett liknande lager på plats. Då är det mycket enklare att lägga in en leveransorder via PCT Online och e-Credit och få pallarna levererade lokalt. Det sparar i alla fall CO2, ofta onödiga kostnader och krångel med Brexit-regler. Men en sådan order kan också fungera bra från Amsterdam till Barcelona.

Dessutom kan du som EPAL-depå/tillverkare/återförsäljare helt enkelt ha för mycket på lager. I så fall kan en samlingsorder vara en gudagåva. Kanske har en konkurrent behov av dina pallar. Även i det fallet sker avräkningen via e-Credits. Om du befinner dig i gränsregioner är det ännu bekvämare att utväxla pallar via e-kredit eftersom du inte behöver ta hänsyn till lokala momsregler och administration.

Kort sagt.

Det finns många pallväxlingssystem, det finns bara ett Pallet Control Tower Online. Och med vår momsfria e-Credit löser vi de många "hick ups" som finns i befintliga system. Tack vare e-Credit kan du byta Europallar obegränsat utan onödiga transporter, du går från decentraliserad till centraliserad kontroll, du automatiserar pallflöden till och från kunder och leverantörer 24/7, det finns ingen diskussion om pallkvalitet längre och en mer kostnadseffektiv leveranskedja skapas. Om inte det är mervärde...