Nuvarande
|
20/02/2024
Det nya europeiska PPWD främjar återanvändning, återvinning och reparation av förpackningsmaterial, t.ex. lastpallar.

Nyheter om återanvändbara förpackningar: 10 frågor till Bart Meijnen

Den amerikanska plattformen Reusable Packaging News intervjuade Bart Meijnen, VD för Pallet Control Tower, om PCT Online. I 10 frågor får du en inblick i systemet och fördelarna för leveranskedjan när det gäller stressfri pallhantering för företag.

1. Vilka är några av de frustrationer i leveranskedjan som är relaterade till pallar eller andra RTI:er som Pallet Control Tower kan hjälpa företag att lösa?

Baserat på mer än 20 års erfarenhet vet vi att det blir ett allt större problem för större pallanvändare att inte ha "kontroll" över pallflödena. Vi kallar det pallstress. Att inte veta vilka pallar man äger, att inte veta vilka pallar som finns var, gemensamma beräkningar i Excel som inte går ihop, att inte veta värdet på sitt pallager etc. Ur både ett hållbarhets- och kostnads- (och redovisnings-) perspektiv är det viktigt att ha "kontroll". Lastbilar med tomma pallar som kör halvvägs över kontinenten är inte längre acceptabelt. Eller att skriva av "förlorade" pallar för tusentals euro/dollar är inte heller önskvärt. Och engångspallar är verkligen inte längre acceptabelt.

2. Kortfattat, vad är Pallet Control Tower och hur hanterar det dessa frustrationer?

PCTO är en 24/7 onlineplattform som anpassar insamlings- och leveransprocessen för Europallets och andra RTI:er över hela Europa/USA/Asien. Vi gör detta med ett underliggande e-kreditsystem, momsfritt (!), och följer det oberoende EUWID-indexet för de mest aktuella pristrenderna.

Med PCTO har alla företag, eller ännu hellre ett nätverk av företag (kedjan), möjlighet att byta från engångspallar till flergångspallar. Vi gör samma sak för RTI. Men även om du redan använder Europallets ger PCTO mervärde. Med insamling (köp) & leverans (försäljning) - matchning - och e-kredit, gynnas alla i kedjan. Hanteringen av transaktioner blir enklare och transparensen innebär färre diskussioner med alla inblandade parter. Ömsesidiga saldon kan enkelt regleras med e-krediter. Om det uppstår diskussioner kan våra regionala konto- och kvalitetschefer erbjuda en lösning. Vår 24/7-loggning säkerställer korrekta data. Och PCTO kan anslutas till de flesta EMS- och WMS-system.

Vi förväntar oss det nya direktivet om förpackningsavfall (PPWD) från Bryssel, som också kommer att påverka USA:s export till Europa. Allt detta för att minska frustrationen och få ett mer hållbart samhälle. Kort sagt: för att göra leveranskedjan smidigare.

3. Kan du ge några exempel på fiktiva eller verkliga fall där PCT skulle kunna hjälpa kunderna?

Det finns flera exempel på vår LinkedIn-sida utan även på vår webbplats, t.ex: "Effektiv pallhantering och hållbarhet tack vare PCTO" och "Optimering av pallhantering med PCTO: Historien om John, supply chain manager på en återförsäljare."

Nyligen beställde en stor detaljhandelskedja med flera knutpunkter i Europa hämtning av 30 000 Europallar. Beställningen utfördes av en palldepå i ett grannland. Hela transaktionen automatiserades av systemet. De e-krediter som "löstes in" av icke-livsmedelshandlaren användes för att köpa Europallets i ett annat land för en annan hubb hos denna icke-livsmedelshandlare.

4. Vad är en "e-kredit" och hur fungerar den?

En e-Credit är en virtuell kontoenhet (liknar en valuta) och motsvarar värdet av 1 begagnad Europall i A-kvalitet. Värdet i euro (eller dollar) är kopplat till det oberoende indexet för tyska EUWID (www.euwid.de).

e-Credits är fritt överförbara mellan saldona för alla PCTO-användare. De krediteras saldot efter upphämtning, debiteras vid leverans och används på lufttrafikföretagets löpande konto. Dessutom kan e-Credits lösas in från PCT.

E-krediterna är inte momspliktiga och löser även det internationella momsproblemet i samband med Collection & Delivery.

5. Varför tyckte du att det var viktigt att använda EUWID indexpriser för PCT?

EUWID är en internationellt respekterad standard för att fastställa värdet på begagnade europalastbilar i olika kategorier. EUWID fastställs var sjätte vecka av ett oberoende institut på grundval av den aktuella prisutvecklingen på marknaden. Den tillåter också fortfarande "virtuella" utbyten. En pall för en e-kredit.

6. Vilka typer av företag eller leveranskedjor drar nytta av PCT?

Alla som använder pallar i leveranskedjan drar nytta av plattformen. Både palldepåer/tillverkare/handlare och transportörer och distributionscentraler samt pallanvändare, i alla branscher.

7. Om det finns problem med antal skickade och mottagna meddelanden, hur kommer detta att lösas?

Inledningsvis är det upp till parterna att lösa tvister sinsemellan. Systemet ger därför möjlighet att ladda upp foton som kan användas som bevis. I sista hand kommer en av våra account managers att besöka platsen för att ta en titt och ge en åsikt/bedömning baserad på fakta.

8. Vilket är ert nuvarande marknadsområde och skulle det kunna fungera i andra delar av världen, t.ex. Nordamerika?

Systemet utvecklades för den europeiska marknaden, men fungerar även för den amerikanska marknaden. Där amerikanska pallar behöver bytas ut mot europeiska pallar. Men också när det på den amerikanska marknaden uppstår störningar i logistikkedjorna på grund av att värdet av "förlorade" pallar blir en väsentlig fråga mellan parterna. Eller helt enkelt för att pallanvändare vill köpa eller sälja pallar snabbt, enkelt och hållbart till de bästa villkoren. PCT arbetar lokalt, i Europa, Nordamerika eller Asien, men erbjuder också möjligheten att gå interkontinentalt på grund av USP för e-kredit.

9. Vilka är parterna bakom PCT och vilken erfarenhet har de? 

Bakom PCT står tre stora holländska/europeiska pallföretag med lång erfarenhet av pallproduktion, reparation, handel och pooling. För flera år sedan märkte de av frustrationen och stressen över dålig palladministration och stagnerande pallflöden. Särskilt under coronapandemin när Europallet-priserna steg till 25 euro per pall. Men även Europas engagemang för reparation, återanvändning och återvinning av förpackningsmaterial var en av anledningarna till att starta PCT Online.

10. Vad är din uppmaning till företag som upplever frustration kring pallogistik och administration?

Gå med i vårt system. Registreringen är gratis. Genom att skapa ett konto och fylla i dina uppgifter kan du omedelbart lägga en hämtnings- eller leveransorder. Även om du är en näringsidkare som letar efter Europallar, till exempel. Och det är särskilt bekvämt om du är ett företag med flera hubbar i flera länder eller stater. Med e-krediten kan du byta saldon mellan dem.