Pro další generaci

Oprava, opětovné použití, recyklace

Dnes začínáme zanechávat planetu správným způsobem pro další generace. Za tímto účelem učinila Evropská komise další krok s novým: "Směrnice o obalech a obalových odpadech kde jsou hlavními zásadami oprava, opětovné použití a recyklace. Používáním systému Pallet Control Tower Online společně s partnery v logistickém řetězci se na tyto cíle udržitelnosti připravíte. Od jednosměrných palet k vícecestným a k opětovnému použití dalších palet, ať už po opravě, nebo bez ní. Využijte palety, které jsou ve vašem skladu, ke sběru. Nakupujte použité palety. Náš systém je nastaven pro EPAL a další europalety s novými i použitými paletami.


Cíle udržitelného rozvoje

Již nyní musí velké společnosti splňovat požadavky na Cíle udržitelného rozvoje OSN. Další výzvou pro mnoho oddělení logistiky a řízení dodavatelského řetězce je přispět k plnění podnikových cílů. Výrobci europalet musí splňovat přísné požadavky, jako je například používání udržitelného dřeva - PEFC. S PCT Online splníte minimálně pět cílů udržitelného rozvoje:

  • 8 - Důstojná práce a hospodářský růst
  • 9 - Průmysl, inovace a infrastruktura
  • 12 - Odpovědná spotřeba a výroba
  • 13 - Opatření v oblasti klimatu
  • 17 - Partnerství k dosažení cílů.

Předcházejte namáhání palet! Pallet Control Tower je evropský standard a platforma pro Collection & Delivery by Matching pro europalety a jinak VPP. Usnadňujeme otevřený pooling od A do Z. A děláme paletovou logistiku opět zvládnutelnou.